•  CÔNG TY CỔ PHẦN ỐNG SỢI THUỶ TINH NGHI SƠN
  • Địa chỉ:   Khu Công Nghiệp I, Khu Kinh Tế Nghi Sơn, X. Mai Lâm, H. Tĩnh Gia, T. Thanh Hoá - Nghi son economic zone, Tinh Gia Dist, Thanh Hoa Province
  • Điện thoại:   84 0237 8722 344/ 8722 666 - 0966 888 146
  • Fax:   
  • Email:   hanhchinhnghisonfrp@gmail.com